Česta pitanja

U skladu s Pravilima poslovanja posrednika u prometu nekretninama, RE/MAX obavlja sljedeće usluge:

-osobu koja je naručila uslugu posredovanja dovodi u vezu s drugom radi zaključenja određenog posla koji je određen Ugovorom o posredovanju,

-obavlja sve potrebne radnje radi prezentacije posredovane nekretnine na tržištu nekretnina,

-omogućuje razgled i prezentaciju nekretnina,

-procjenjuje tržišnu vrijednost nekretnina tj. daje svoje mišljenje o tržišnoj vrijednosti posredovane nekretnine,

-obavlja putem vlastite pravne službe pravno savjetovanje i kontrolu vlasničkih dokumenata potrebnih za pravovaljano zaključenje određenog pravnog posla,

-upoznaje obje strane sa svim zakonskim, poreznim i drugim obvezama u svezi s predmetnim poslom,

-posreduje u pregovorima oko zaključenja posla,

-izrađuje bez naknade prijedloge kupoprodajnih i drugih ugovora putem licenciranih odvjetničkih ureda,

-omogućuje klijentima besplatno financijsko savjetovanje putem poslovnih partnera,

-predaje potrebnu dokumentaciju na zemljišnoknjižne odjele Općinskih sudova i prati postupak uknjižbe prava vlasništva,

-predaje potrebnu dokumentaciju na nadležnu poreznu upravu radi razreza poreza na promet nekretnina

Ugovorna strana koja zatraži posredovanje agencije za promet nekretninama istoj plaća posredničku proviziju u visini od 3% od ugovorene kupoprodajne cijene, uvećanu za iznos PDV-a, sukladno pozitivnim pravnim propisima Republike Hrvatske.
Prilikom podnošenja zahtjeva zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda za uknjižbu prava vlasništva, plaća se pristojba u iznosu od 250,00 kuna.
Javnobilježnički trošak ovjere kupoprodajnog ugovora iznosi do 500,00 kuna.
U Hrvatskoj porez na promet nekretnina plaća kupac, i to u iznosu od 3% od tržišne vrijednosti nekretnine.

Visina poreza se određuje na osnovu cijene kupoprodajnog ugovora i procjene nadležne porezne uprave.

Rok za prijavu poreza na promet poreznoj upravi je 30 dana od dana potpisivanja kupoprodajnog ugovora.

Kupac je dužan u roku od 15 dana od dana ispostave rješenja od porezne uprave platiti porez, u protivnom plaća kamate.

Nije neophodno da klijent u procesu kupoprodaje angažira odvjetnika, jer RE/MAX posjeduje vlastitu pravnu službu, čija je usluga pravnog savjetovanja i provođenja pravnog posla kupoprodaje uključena u agencijsku proviziju.

Svaki klijent po osobnom odabiru može angažirati odvjetnika, čije usluge pravnog savjetovanja i provođenja pravnog posla kupoprodaje iznose između 1,5% - 2% od vrijednosti nekretnine koja čini predmet prodaje.

Da, nekretninu može kupiti trgovačko društvo kao pravna osoba.
Trošak osnivanja j.d.o.o. (jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću) iznosi do 1.000,00 kuna, dok su godišnji troškovi funkcioniranja firme do 12.000,00 kuna.
Zemljišne knjige su javne isprave o pravnom stanju nekretnina koje vode zemljišnoknjižni odjeli Općinskih sudova u koje svatko može zahtijevati uvid i iz nje dobiti izvadak, ispis ili prijepis. Zemljišna knjiga i svi izvaci imaju snagu javnih isprava.
Prema načelu jedinstva nekretnine, nekretnina je čestica zemljine površine zajedno sa svime što je s njom razmjerno trajno spojeno na površini ili ispod nje, što znači da kupnjom stana ujedno kupujete i idealni dio zgrade i zemljišta na kojem je zgrada izgrađena, odnosno ukoliko kupujete katastarsku česticu ujedno postajete vlasnikom svega što je na istoj izgrađeno neovisno o tome da li je izgrađeno prijavljeno, ucrtano i upisano u katastarske planove i zemljišne knjige.
Prodajnu vrijednost nekretnine određuje prodavatelj, sukladno tržišnim kretanjima odnosno zakonu ponude i potražnje, tržišnu vrijednost nekretnine određuje porezna uprava prema svojim “tablicama”, dok vrijednost nekretnine potrebitu za realizaciju bankovnog kredita određuju isključivo ovlašteni procjenitelji.
Kupac je obvezan isplatiti prodavatelju cjelokupan iznos ugovorene kupoprodajne cijene, a prodavatelj je obvezan predati kupcu u posjed predmetnu nekretninu te dozvoliti na istoj prijenos prava vlasništva na ime kupca.
Izjava kojom prodavatelj izjavljuje da je od kupca primio cjelokupan iznos ugovorene kupoprodajne cijene, slijedom čega istome dozvoljava zemljišno-knjižni prijenos prava vlasništva na nekretnini koja je predmet kupoprodajnog ugovora.
Prvi razlog je SIGURNOST. Sam proces kupoprodaje iziskuje niz pravnih i zakonskih normativa, a upravo RE/MAX nudi cjelokupnu uslugu baziranu na zakonski verificiranom posredovanju, uz stručno licencirano osoblje, te vlastitu pravnu službu i poslovnu suradnju sa vanjskim partnerskim odvjetničkim uredima.

Drugi razlog je PROFESIONALNOST. Ovlašteni posrednici u prometu nekretnina nakon adekvatne edukacije, polažu Stručni ispit za agenta u prometu nekretnina koji im omogućuje stručno i profesonalno bavljenje posredovanjem u prometu nekretnina. Svaki će klijent dobiti maksimalno profesionalne i točne informacije o predmetnim nekretninama, izbjeći moguće malverzacije te maksimalno osigurati svoju investiciju bilo da se radi o kupnji ili prodaji nekretnine.

Recite našem agentu što tražite

m2
m2